K20 là lực lượng nào của Bộ Công an?
Th612

K20 là lực lượng nào của Bộ Công an?

Những điều bạn chưa biết về K20- lực lượng đặc biệt trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. K20 — Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là cơ quan thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được thành lập ngày 11.12.2009 trên cơ sở tách ra từ Cục Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp thuộc Tổng Cục...

Đọc thêm