Sông Mã: Cần chấm dứt tình trạng dựng lán trại hành lang bờ sông Mã
Th426

Sông Mã: Cần chấm dứt tình trạng dựng lán trại hành lang bờ sông Mã

Gần đây, người dân một số bản ven bờ sông Mã thuộc địa bàn xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã phản ánh về việc một số hộ dân dựng lán trại bằng cọc sắt hoặc bê tông, lợp mái tôn sát ngay ven bờ sông Mã. Người thì cho rằng các hộ dựng lán để chăn nuôi trâu bò; số khác lại nói để được hỗ trợ đền bù tài sản trên đất khi thủy điện Mường Hung tích nước… Phóng viên Báo Sơn La đã tìm hiểu sự việc nêu trên. Nhiều lán tôn được dựng trên...

Đọc thêm