HOT: Đáp án chính thức 9 môn thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Chiều 27/6, sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án 9 môn thi.

(F5 để update đáp án các môn còn lại)

ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP (click vào ảnh để xem chi tiết)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ĐỨC (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC (click vào ảnh để xem chi tiết)

đáp án 9 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

 

Leave a comment