Bài hát Áo Cóm yêu thương

Sáng tác Huy Thông;  Đạo diễn Nguyễn Trung Dũng

Một số hình ảnh cắt từ clip

Áo Cóm yêu thương

Áo Cóm yêu thương

Áo Cóm yêu thương

Áo Cóm yêu thương

Áo Cóm yêu thương

Áo Cóm yêu thương

Áo Cóm yêu thương